اخرین محصولات ثبت شده

کتاب روش تحقیق غلامرضا خاکی

دانلود کتاب روش تحقیق غلامرضا خاکی

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب روش مدیریت ویل دان کنت بلانچارد

دانلود کتاب روش مدیریت ویل دان کنت بلانچارد

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مدیریت استونر و فریمن

دانلود کتاب مدیریت استونر و فریمن

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه مدیریت دولتی نوین آون هیوز

دانلود خلاصه مدیریت دولتی نوین آون هیوز

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون

دانلود خلاصه کتاب عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب فضا زمان معماری گیدئون

دانلود خلاصه کتاب فضا زمان معماری گیدئون

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر رضا رسولی

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر رضا رسولی

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر حسین ابطحی

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر حسین ابطحی

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سید رضا سید جوادین

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سید رضا سید جوادین

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب تئوری سازمان دفت

دانلود خلاصه کتاب تئوری سازمان دفت

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب تئوری سازمان دفت

دانلود خلاصه کتاب تئوری سازمان دفت

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دیگــــر فایل ها