3,000 تومان
  • فروشنده : درس پژوهی 1400

  • کد فایل : 9319
  • فرمت فایل دانلودی : .doc
  • تعداد مشاهده : 2503
  • تعداد صفحات : 43
  • تعداد فروش: 5

آخرین فایل ها

- بیشتر -

دانلود پروژه کارآموزی پایداری گذرا در سیستم های عملی قدرت ایران

پروژه کارآموزی پایداری گذرا در سیستم های عملی قدرت ایران

0 2.5k
دانلود پروژه کارآموزی پایداری گذرا در سیستم های عملی قدرت ایران
،دانلود پروژه کارآموزی پایداری گذرا در سیستم های عملی قدرت ایران
فرمت فایل word
تعداد صفحات 43 صفحه
شرحی مختصر از فایل:
در یک سیستم قدرت الکتریکی ایده آل ولتاژ و فرکانس در هر نقطه تغذیه ثابت بوده و ولتاژ نقاط تغذیه سه فاز متقارن، جریان ها س فاز متقارن، ضریب توان واحد و سیستم عاری از هارمونیک است.
ثابت نگه داشتن فرکانس با ایجاد توازن توان اکتیو بین منبع تولید و مصرف کننده تحقق می یابد و کنترل ولتاژ با نظارت بر میزان توان راکتیو تولیدی و مصرفی در یک شین صورت می گیرد.
توان راکتیو هنگام نیاز باید تولید شود و چون مصرف بارها در ساعات مختلف شبانه روز تغییر می کند، بنابراین توان تولیدی ژنراتورها نیز باید کنترل شود


3,000 تومان