3,000 تومان
  • فروشنده : درس پژوهی 1400

  • کد فایل : 9313
  • فرمت فایل دانلودی : .doc
  • تعداد مشاهده : 2297
  • تعداد صفحات : 70

آخرین فایل ها

- بیشتر -

دانلود بررسي تأثير شدت اشعه دستگاههاي سخت كنندة نوري بر ميزان پليمريزاسيون در ترميم هاي كامپو

بررسي تأثير شدت اشعه دستگاههاي سخت كنندة نوري بر ميزان پليمريزاسيون در ترميم هاي كامپوزیت

0 2.3k
دانلود بررسي تأثير شدت اشعه دستگاههاي سخت كنندة نوري بر ميزان پليمريزاسيون در ترميم هاي كامپو
دانلود بررسي تأثير شدت اشعه دستگاههاي سخت كنندة نوري بر ميزان پليمريزاسيون در ترميم هاي كامپوزیت
فرمت فایل word
تعداد صفحات 70 صفحه
شرحی مختصر از فایل :
پوسيدگي عمده ترين بيماري تهديد كنندة سيستم دنداني است و موفقيت در ترميم اين پوسيدگي ها توسط رزينهاي نوري در ارتباط مستقيم با ميزان پليمريزاسيون و در نهايت وابسته به شدت اشعه خروجي از دستگاه سخت كننده نوري مي باشد.
هدف از اين مطالعه بررسي تأثير شدت اشعه دستگاههاي سخت كنندة نوري بر ميزان پليمريزاسيون در ترميم هاي كامپوزيتي است. همچنين برخي عواملي كه به نحوي بر ميزان شدت اشعه خروجي از دستگاه سخت كننده نوري تأثير مي گذارند نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.


3,000 تومان