3,000 تومان
  • فروشنده : درس پژوهی 1400

  • کد فایل : 9228
  • فرمت فایل دانلودی : .doc
  • تعداد مشاهده : 2518
  • تعداد صفحات : 81

آخرین فایل ها

- بیشتر -

دانلود شرح و نتايج حاصله از پرونده و اقدامات جاري

شرح و نتايج حاصله از پرونده و اقدامات جاري

0 2.5k
دانلود شرح و نتايج حاصله از پرونده و اقدامات جاري
دانلود شرح و نتايج حاصله از پرونده و اقدامات جاري
فرمت فایل word
تعداد صفحات 81 صفحه
شرحی مختصر از فایل:
خواهان جمشيد آقا كاظم شيرازي فرزند محمود شغل آزاد- ساكن تهران- بطرفيت راضيه عاليباف فرزند جواد شغل خانه‌دار ساكن تهران- بخواسته توقيف عمليات اجرايي (مطالبه مهريه) دادخواستي در مورخه 27/1/83- تقديم مجتمع قضايي خانواده شماره 2 تهران نمود و از آن طريق جهت بررسي و اقدام به شعبه 270 ارجاع گرديده است.

3,000 تومان