فایل های دسته بندی پایه هفتم - صفحه 1

دانلود بنر اهداف دوره اول دبیرستان

دانلود بنر اهداف دوره اول دبیرستان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن (2) کتاب علوم هفتم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن (2) کتاب علوم هفتم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون ارزشیابی مطالعات احتماعی میان نوبت دوم (هفتم متوسطه)

دانلود آزمون ارزشیابی مطالعات احتماعی میان نوبت دوم (هفتم متوسطه)

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش مواد پیرامون ما کتاب علوم هفتم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش مواد پیرامون ما کتاب علوم هفتم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون ارزشیابی دینی میان نوبت دوم (هفتم متوسطه)

دانلود آزمون ارزشیابی دینی میان نوبت دوم (هفتم متوسطه)

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش اتم ها و الفبای مواد کتاب علوم هفتم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش اتم ها و الفبای مواد کتاب علوم هفتم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 5,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش درس انرژی و تبدیل های آن کتاب علوم هفتم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس انرژی و تبدیل های آن کتاب علوم هفتم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 9,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون ارزشیابی میان نوبت دوم هفتم متوسطه (ریاضی)

دانلود آزمون ارزشیابی میان نوبت دوم هفتم متوسطه (ریاضی)

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن (1) کتاب علوم هفتم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن (1) کتاب علوم هفتم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

قیمت : 7,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی