فایل های دسته بندی کارورزی و کارنمای دانشگاه فرهنگیان - صفحه 1

دانلود گزارش نهایی کارورزی1 رشته ابتدایی

دانلود گزارش نهایی کارورزی1 رشته ابتدایی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارورزی رشته آموزش ابتدایی

دانلود گزارش کارورزی رشته آموزش ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش‌ کارورزی فیزیکی

دانلود گرارش کارورزی‌فیزیکی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارورزی نیم سال اول بصورت word

دانلود گزارش کارورزی نیم سال اول بصورت word

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارورزی‌3 علوم تربیتی

دانلود گزارش کارورزی‌3 علوم تربیتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارورزی 3 ادبیات

گزارش کارورزی 3 ادبیات

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارورزی 2 فایل کامل

فایل تمام تکالیف کارورزی 2 همراه کدگذاری در دوران کرونا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارورزی1

گزارش کارورزی 1 مطابق با آخرین دستورالعمل نگارش کارورزی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارورزی1

گزارش حاضر در ارتباط با کارورزی۱ باهدف مشاهده ی تاملی و دقیق موقعیت های آموزشی و تربیتی، روابط عاطفی و محیط فیزیکی درسطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب و توسعه مهارت های حرفه ای صورت گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات، همچنین تفسیر و تبیین آنها از روش های م...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی