فایل های دسته بندی پاورپوینت درسی - صفحه 1

آرایه مجاز

مجاز یعنی به کار بردن کلمه ای در معنایی غیر از ......

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

دانلودپاورپوینت آموزش درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرمانده دلها (فرمانده شهید حسین خرازی - درس چهارم ابتدایی)

دانلودپاورپوینت فرمانده دلها (فرمانده شهید حسین خرازی - درس چهارم ابتدایی)

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس زبان انگلیسی هشتم

دانلودپاورپوینت درس زبان انگلیسی هشتم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استفاده از الگوی بسیج در کشور ها

دانلودپاورپوینت استفاده از الگوی بسیج در کشور ها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فعالیت های بسیج

دانلودپاورپوینت فعالیت های بسیج

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی نهم

دانلودپاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی نهم

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی نهم

دانلودپاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی نهم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هجده مطالعات اجتماعی نهم

دانلودپاورپوینت درس هجده مطالعات اجتماعی نهم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی