فایل های دسته بندی دانلود اقدام پژوهی - صفحه 1

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مسائل و مشکلات و همچنین چالش های حوزه آموزش مجازی را در آموزشگاهم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مسائل و مشکلات و همچنین چالش های حوزه آموزش مجازی را در آموزشگاهم مرتفع سازم ؟؟

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد اقدام پژوهی هدف های گوناگون خواندن ادبیات چیست

فایل ورد اقدام پژوهی هدف های گوناگون خواندن ادبیات چیست

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد پژوهش محوری راههای تقویت ارزشهای اخلاقی در دانش آموزان اخلاق

فایل ورد پژوهش محوری راههای تقویت ارزشهای اخلاقی در دانش آموزان اخلاق

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد پژوهش محوری چگونه توانستم دانش آموزان بی علاقه وبی انگیزه به درس انشا را علاقه مند سازم

فایل ورد پژوهش محوری چگونه توانستم دانش آموزان بی علاقه وبی انگیزه به درس انشا را علاقه مند سازم

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد اقدام پژوهی تقویت درس املا

فایل ورد اقدام پژوهی تقویت درس املا

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کنش پژوهی خواندن

کنش پژوهی حل مشکل کند خواندن در تدریس مجازی

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهارت آموزی دانش آموزان و معلمین (اقدام پژوهی)

دانلود مهارت آموزی دانش آموزان و معلمین (اقدام پژوهی)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی برطرف کردن مشکل زودباوری ،عدم تمرکز و عصبانیت دانش آموز بیش فعالم رامتین

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل زودباوری ،عدم تمرکز و عصبانیت دانش آموز بیش فعالم رامتین را در پایه ششم برطرف سازم؟

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی علاقمند کردن دانش آموزانم را به شرکت در فعالیتهای پژوهی در راستای تفکر و پژوهش

دانلود اقدام پژوهی چگونه دانش آموزانم را به شرکت در فعالیتهای پژوهی در راستای تفکر و پژوهش علاقمند کنم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی