فایل های دسته بندی دانلود طرح تعالی مدیریت - صفحه 1

نمونه طرح بوم کامل انجام شده

نمونه طرح بوم کامل انجام شده

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس آمادگی دفاعی پایه دهم درس ایمنی و پیشگیری

دانلود طرح درس آمادگی دفاعی پایه دهم درس ایمنی و پیشگیری

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس علوم ششم ابتدایی درس 2 سرگذشت دفتر من

دانلود طرح درس علوم ششم ابتدایی درس 2 سرگذشت دفتر من

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ریاضی ششم ابتدایی درس 21 کسر، نسبت، تناسب

دانلود طرح درس ریاضی ششم ابتدایی درس 21 کسر، نسبت، تناسب

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود معیار سلامت نشاط و بهداشت مدرسه طرح تعالی 1400-1401

دانلود معیار سلامت نشاط و بهداشت مدرسه طرح تعالی 1400-1401

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود معیار 6 برنامه درسی طرح تعالی 1400-1401

دانلود معیار 6 برنامه درسی طرح تعالی 1400-1401

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود معیار مدیریت مالی و اداری طرح تعالی 1400-1401

دانلود معیار مدیریت مالی و اداری طرح تعالی 1400-1401

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود معیار 4 طرح تعالی 1400-1401 با موضوعیت فضا و تجهیزات ایمنی

دانلود معیار 4 طرح تعالی 1400-1401 با موضوعیت فضا و تجهیزات ایمنی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود معیار 3 طرح تعالی 1400-1401 توسعه مشارکت ها

دانلود معیار 3 طرح تعالی 1400-1401 توسعه مشارکت ها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی