فایل های دسته بندی مدرسه فایل(بانک فایل معلمان) - صفحه 1

دانلود سوالات دوره ضمن خدمت شناسایی و سازماندهی کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق محروم

دانلود سوالات دوره ضمن خدمت شناسایی و سازماندهی کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق محروم

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقبولیت و محبوبیت و اعتبار معلم

در کشور ما معلم یکی از ارکان مهم برنامه ها محسوب می شود و تأثیر بسزایی در برنامه های تربیتی و آموزشـی دارد، از طرفی در متون اسلامی معلم جایگاه ارزشمندی دارد و در بیش تر متون، مورد توجه قرار گرفته اسـت. محبوبیـت و مقبولیـت معلم از عناصری است که معلم ر...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله انگلیسی و ترجمه آن برای درس زبان تخصصی

یک مقاله با عنوان محتوای ریاضی در زمینه فعالیت های بنیادی که زبان اصلی آن انگلیسی می باشد و به فارسی ترجمه شده ویژه درس زبان تخصصی دانشگاه فرهنگیان و علاقه مندان به این موضوع

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات دوره آموزشی«اطلاع از امهات مسائل و معارف اسلامی و فرازهای تاریخ اسلام، زندگانی پیامبر

دانلود سوالات دوره آموزشی«اطلاع از امهات مسائل و معارف اسلامی و فرازهای تاریخ اسلام، زندگانی پیامبر اسلام، تشیع و زندگانی اهل» در تعداد 155 سوال

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تخلفات اداری ویرایش 1400

دانلود سوالات تخلفات اداری ویرایش 1400

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس خوانا فارسی دوم ابتدایی درس از همه مهربان تر

دانلود طرح درس خوانا فارسی دوم ابتدایی درس از همه مهربان تر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس خوانا فارسی چهارم ابتدایی درس ادب از که آموختی

دانلود طرح درس خوانا فارسی چهارم ابتدایی درس ادب از که آموختی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلودسوالات اصلی ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز" فرمت دی ماه 1400 با پاسخنامه

دانلودسوالات اصلی ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز" فرمت دی ماه 1400 با پاسخنامه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت همت‌مضاعف، کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری

دانلود سوالات ضمن خدمت همت‌مضاعف، کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی