فایل های دسته بندی نمونه سوالات ضمن خدمت معلمان - صفحه 1

دانلود سوالات دوره ضمن خدمت شناسایی و سازماندهی کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق محروم

دانلود سوالات دوره ضمن خدمت شناسایی و سازماندهی کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق محروم

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات دوره آموزشی«اطلاع از امهات مسائل و معارف اسلامی و فرازهای تاریخ اسلام، زندگانی پیامبر

دانلود سوالات دوره آموزشی«اطلاع از امهات مسائل و معارف اسلامی و فرازهای تاریخ اسلام، زندگانی پیامبر اسلام، تشیع و زندگانی اهل» در تعداد 155 سوال

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت همت‌مضاعف، کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری

دانلود سوالات ضمن خدمت همت‌مضاعف، کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود محتوای دوره مبانی و اصول آپ درتوانمندسازی نیروی انسانی و جلب مشارکت کارکنان ، دانش آموزان و

دانلود محتوای دوره مبانی و اصول آپ درتوانمندسازی نیروی انسانی و جلب مشارکت کارکنان ، دانش آموزان و اولیا( تعالی مدیریت سطح ۱ )

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود 61 سوال دوره "مدیریت برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی

دانلود 61 سوال دوره "مدیریت برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوال آزمون اختلالات یادگیری دانش آموزان

دانلود نمونه سوال آزمون اختلالات یادگیری دانش آموزان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوال دوره "محور مهارت های فردی و اجتماعی ( زندگی با قرآن و عترت و آشنایی با حكمت های نهج البل

دانلود سوال دوره "محور مهارت های فردی و اجتماعی ( زندگی با قرآن و عترت و آشنایی با حكمت های نهج البلاغه)"

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوال دوره "آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس"

دانلود نمونه سوال دوره "آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس"

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات دوره آداب رفتار سازمانی کادر خدماتی

دانلود سوالات دوره آداب رفتار سازمانی کادر خدماتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی