فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

پاورپوینت اقتصاد خرد

دانلودپاورپوینت اقتصاد خرد

قیمت : 49,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING)

دانلودپاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING)

قیمت : 15,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارتباط بین پول و نرخ ارز در بلند مدت

دانلودپاورپوینت ارتباط بین پول و نرخ ارز در بلند مدت

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی

دانلودپاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

دانلود جزوه مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 منوچهر طباطبایی موتمنی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مقاله بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان در هنرهاي مختلف

دانلود مقاله مقاله بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان در هنرهاي مختلف

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مقایسه شاخص های اقتصادی اروپا و جهان

دانلود پاورپوینت مقایسه شاخص های اقتصادی اروپا و جهان

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980

دانلود پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی